O Sport Centru Chodov

JSME TU, ABYCHOM S LÁSKOU K NAŠÍ PRÁCI 
PODPOŘILI VAŠE SNY A TOUHY...

Aktuálně

Permanentka 5000+1000

Naše milé, 

rádi bychom vyjádřili díky za věrnost jak našim stálým klientkám, tak i Vám, klientkám Multisportu, které i navzdory tomu, že máte stříbrnou kartičku, zůstáváte nadále našimi klientkami a vaše rezervace se objevují i v novém roce. Do 15.1. tak budeme mít v prodeji permanentku v hodnětě 5.000,-Kč, kterou navýšíme o bonus 1.000,- Kč. Permanentka bude platná do 31.12. 2020.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.