O Sport Centru Chodov

JSME TU, ABYCHOM S LÁSKOU K NAŠÍ PRÁCI 
PODPOŘILI VAŠE SNY A TOUHY...

Aktuálně

Ukončení spolupráce s Multisportem

Naše milé,

jak už název článku napovídá, naše spolupráce se společností Multisport dospěla ke konci. Poslední dobou jsme avízovali, že k podobnému okamžiku dojde a upřímně chápu, že mnoho z Vás ten krok zaskočí, bude postrádat smysluplnost. Pro nás, jako poskytovatele služeb je tato spolupráce v současném stavu krajně ztrátová a situace, kdy před pár lety za cenu kartičky chodilo klientek pár, se diametrálně změnila. Deset let buduji centra, kde bylo mou prvotní ambicí vytvořit fajn prostředí pro ženské, kde budou vznikat vazby mezi Vámi klientkami i instruktorkami, a také se tak dlouhou dobu dělo. Snažila jsem se vytvořit  prostor, kam si přijdete zacvičit, sestřást všednodenní naštvanost a odkud půjdete domů spokojené a s čistou hlavou. Namísto toho poslední dobou vnímám někdy více, někdy méně prostor, kde vzrůstá dusno, boj za osobní prospěch ve jménu kartičky a neochotu podívat se na problém hlouběji a z hlediska dlouhodobějšího horizontu. S nárustem klientely využívající benefitní služby by naše centra, stejně tak jako mnoho jiných došla do bodu, kdy nebude cesty zpátky a ocitnou se na hranici prosperity. Zeptám se upřímně, která z Vás by v mé situaci nechala své vypiplané "dítě" umřít? Postavit se za naše centra dlužím sobě a své rodině, dlužím to instruktorkám, které se mnou roky jdou a jsou tím hlavním dynamem našich studií, dlužím to klientkám, které s Multisportem nemají nic společného a i těm z Vás, pro které je právě energie a filozofie Chodova a Petrovic smysluplná, těší Vás a zůstanete s námi dál, byť už od ledna 2020 kartičku nebudete moci využít. Je mi zcela jasné, že o část klientek přijdeme a má to tak být, každý vyšší cíl má své oběti, bohužel bez nich by za rok či dva přišla ta zásadní. Vážíme si svých klientek, ať už mají kartu či ne. Prosím nehledejte v těchto krocích diskriminaci, jak občas slýchám - tyto kroky nejsou proti Vám, našim klientkám, jsou pro záchranu našich center a došlo k nim proto, že se společností Multisport nebyla možná schůdná domluva, na základě které by spolupráce byla nadále možná a oboustranně výhodná.

Pro ty z vás, které se o tématu budete chtít dovědět více, přikládám odkazy na několik článků a vyjádření majitelů sportovišť, která postupně spolupráci ukončují také. Snad i to bude částečně polehčující okolností pro Váš vlídnější úsudek a dávku pochopení.

číst více

Plány na 2020

Naše milé,

rok 2019 se chýlí ke konci a náš rozvrh na 2020 se pomalu rýsuje.

Prozatím pro Vás máme několik ochutnávek viz níže:

New Year meditation

Nový rok začneme 5.ledna nedělní meditací s Marii Wills. Meditace může být krásným počátkem nového roku, momentem zastavení, zvnitřnění a zaposlouchání se do potřeb naší přirozenosti, možnost zaslechnout tichoučký hlásek, který všichni máme a který tak spolehlivě umlčujeme tendencemi dnešní doby. O Marii si můžete přečíst v příloze, meditace bude vedena v Angličtině a cena je 200,-Kč

Vypsané kurzy pro náctileté slečny

Každé pondělí v 16.00 hod. Fly teens - lekce jógy v létajících hamakách - Šárka. Kurz má 25 lekcí (vyjma velikonočního pondělí - cena je 3.500,- Kč)

Každou středu v 16.00 hod. Teens yoga - lekce jógy pro fyzickou i duševní sílu a stabilitu - Šárka. Kurz má 26 lekcí - cena je 3100,- Kč.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.