Teens jóga

zpět na seznam

Kurz poběží od 11.9.2019 do 18.12.2019. Cena za 15 lekcí je 1.800,-Kč.

Lektor - Šárka Švehlová

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.