O studiu

Petrovické centrum vzniklo v září 2014 a je mladším sourozencem Sport Centra Chodov. Obě naše centra jsou určena ženské klientele až na několik málo lekcí smíšených :). Máme kvalifikované instruktorky, které se obdivuhodným způsobem posouvají a drží krok s trendy současné pohybové edukace, které se vzájemně doplňují a vytváří tak místo, kde ženy ženám pomáhahají plnit jejich přání, najít okamžik odpočinku, zastavení, najít nová přátelství a zároveň udržet cíle, touhy a předsevzetí, které si předsevzaly. 

Jsme tu, abychom s láskou k naší práci 
podpořili vaše sny a touhy...

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.